Fases

REPTES           ➤

– Detectar reptes del Port i les seves empreses per generar noves oportunitats.

– Formar un equip de docents preparat per gestionar la innovació a l’aula.

– Crear aliances entre les empreses i els centres de FP.

IDEES           ➤

– Fomentar la cultura creativa a les empreses i als centres educatius.

– Generar idees que donin resposta als reptes plantejats.

– Capacitar els centres per transformar les idees en prototips.

PROJECTES

– Viure una experiència real d’emprenedoria.

– Presentar propostes innovadores per resoldre els reptes.

– Posar els estudiants en contacte directe amb el món de l’empresa.