Primera edició

    8 Reptes d’innovació

 

    16 Centres FP

 

    12 Mesos d’esforç

 

    364 idees registrades

 

    14 projectes presentats


Solucions finalistes edició 2015 - 2016

Aplicació web per als esdeveniments de Barcelona

Aplicació web adaptable a tots els dispositius (mòbil, tauletes i ordinadors) amb la funcionalitat de mostrar els esdeveniments desitjats per l’empresa Evolution per poder filtrar per a categories i adaptar diferents resultats a diferents clients segons els seus perfils.

També farem recomanacions d’ esdeveniments segons als anteriors assistits. Per altra banda podríem afegir una plataforma de pagament a l’aplicació per a gestionar els pagam ents dels diferents esdeveniments.

Integrants: Kabaljit Singh kaur, Albert de la Rubia, Victor Ribero

La Llauneta

La idea de La Llauneta sorgeix a partir del repte que ens planteja la Confraria de Pescadors de Barcelona. Com podem aproximar la marca de la Confraria al client? Com podem renovar la seva imatge? Si es comercialitzés per tota l’àrea de Barcelona un producte amb la marca de la Confraria de Barcelona trobaríem la solució a les preguntes anteriors. Aconseguiríem arribar a un públic local a través d’un producte i, alhora, renovaríem la imatge de la Confraria aportant-li un toc d’innovació.

Integrants: Guillem Pascual, Vicky Zambrano, Héctor Rodríguez, Anna Montserrat

La Boia

Atenent al repte del Port de Barcelona, es proposa el desenvolupament d’un disseny més adequat per millorar la funcionalitat de la boia de recollida d’informació marítima.

Aquí teniu el vídeo demostració de com funciona la boia: https://vimeo.com/176566281

Integrants: Ismael Cantarero

© Portinnova 2017